Právní usnesení o tomto serveru:

Systém grafických E-pohlednic a fotografií -nonstop.cz-
je pojat jako způsob volné presentace různých autorů grafiky či fotografie.

Správce systému nerozlišuje druh ani původ autora,
který přispívá svými díly do databáze pohlednic.

Správce systému pouze kontroluje, zda přezdívka autora/grafika nebo název pohlednice, kterou si agrafik/autor zvolil nenarušuje základní slušné vyjadřování, neobsahuje-li tedy nepřípustné vulgarismy.

Správce systému není pověřen a ani zodpovědný za kontrolu a původ jednotlivých grafikových/autorových děl, kterými přispívá do databáze pohlednic. Rovněž tak není zodpovědný za původ a kontorlu veškerých autorských práv, která ze zavedení děl do veřejné databáze na systému nonstop.cz vyplývají.

Systém nonstop.cz ani provozovatel Internet Design nepřebírá zodpovědnost za kontrolu a původ jednotlivých grafikových/autorových děl, kterými přispívá do databáze pohlednic. Rovněž tak není zodpovědný za původ a kontrolu veškerých autorských práv, která ze zavedení děl do veřejné databáze na systému nonstop.cz vyplývají.

Veškerá tato zmíněná práva a odpovědnosti zůstávají na autorovi/grafikovi, který díla do systému nahrává.

Dále správce systému pouze kontroluje, zdali odpovídají technické parametry (např. velikost obrázku, souboru), aby pohlednice mohla být zavedena do veřejné databáze.

Systém nonstop.cz a jeho provozovatel Internet Design, s.r.o. se zavazují že získané informace ve formě údajů z vyplněných formulářů, ve formě autorských děl (pohled-nic) nepoužije, nezveřejní jinak než se souhlasem autora/grafika/majitele, vyjma účelu, za kterým byly tyto informace nahrány do systému.

Grafik/autor nahráním díla ve formě pohlednice bere na vědomí, že toto dílo bude zařazeno do databáze na internetovém serveru nonstop.cz pod jím zvolenou přezdívkou a bude sloužit k zasílání jakožto pohlednice uživateli tohoto Internetového serveru, pokud bude schváleno Správcem systému "viz nahoře".

 

 

 

 

 

Pro návrat zpět ...
         
    Pro návrat zpět ...